Oferta

Leczenie nerwicy

Nerwica – czym jest?

Nerwica to zaburzenie lękowe, które skrótowo określane jest jako nerwica. Naprawdę każde zaburzenie lękowe charakteryzuje się specyficznymi tylko dla danego zaburzenia objawami. Każdy terapeuta poznawczo-behawioralny będzie potrafił rozpoznać szczegółowo na jakie zaburzenie lękowe cierpi zgłaszająca się na terapię osoba. Wzmożonemu uaktywnieniu się lękowości, napięciu i specyficznym objawom sprzyja: uwrażliwiony system nerwowy, ciężkie doznania psychiczne, urazy np. choroba bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, przewlekły stres, nagłe mocne wydarzenie stresowe.

Mówi się o kilku rodzajach nerwic tzn. nerwicy natręctw (zaburzenie obsesyjno-kompulsywne), nerwicy lękowej (tu zawierają się lęki paniczne, lęki uogólnione – zamartwianie, lęk o zdrowie, fobie np. społeczna) nerwica pourazowa ( PTSD -zespół stresu pourazowego).

Rozpoznanie i leczenie

Każde zaburzenie lękowe wymaga wywiadu, zebrania konkretnych informacji o tym jak ono przebiega, jakimi charakteryzuje się objawami i jak te objawy wpływają na zmianę zachowań pacjenta, jego jakości życia. W pierwszej kolejności rozpoznajemy co leczymy, jaki rodzaj lęku doskwiera pacjentowi. Następnie odnajdujemy sytuacje i zdarzenia jakie wpłynęły na ich uaktywnienie. Potem sprawdzamy jakie zabezpieczenia stosuje pacjent i jakich miejsc, zachowań, swoich działań zaczął unikać. Terapia poznawczo-behawioralna opracowała techniki postępowania w każdym poszczególnym zaburzeniu. Pacjent poznaje swoje dotychczasowe sposoby zaradcze i dowiaduje się jak one wpływały na całość jego funkcjonowania. Model pracy z zaburzeniem lękowym, daje osobie leczonej sposobność do eksperymentowania i doświadczania siebie inaczej niż do tej pory.