Regulamin

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

1.Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Gabinet Psychoterapii z siedzibą przy ul. Grupy AK Krybar 7/29 w Warszawie, NIP1130025915, REGON 140084445 określaną dalej jako Gabinet Psychoterapii. Możesz skontaktować się z administratorem pisząc na adres: ul.Grupy AK Krybar 7/29 , 00-712 Warszawa  lub telefonując pod numer: 788966360

2.Osoba korzystająca z usług Gabinet Psychoterapii określana będzie dalej Klientem.

3.Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Gabinet Psychoterapii swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usługi zakupów w sklepie i zapewnienia sprawnego kontaktu z Klientem w celu realizacji zamówienia

4.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.

5.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy oraz realizacja zamówienia będą niemożliwe.

6.Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

6. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do innych podmiotów ani ich udostępniał komukolwiek i używał poza realizacją twojego konkretnego zamówienia.

7.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PŁATNOŚCI I FAKTURY:

1.Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:

– za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto bankowe.

2. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT to powinien podać tę informację w polu uwagi przy finalizowaniu zakupu

3. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach

REKLAMACJE:

1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Gabinet Psychoterapii oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:
– pisemnie na adres: Beata Kosior ul. Grupy AK Krybar 7/29, 00-712 Warszawa
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@twojaterapia.pl

2.Opis reklamacji powinien zawierać:
– informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
– dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;
– oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

3.Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

4.Gabinet Psychoterapii udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.Gabinet Psychoterapii jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1.Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi, gdy dokonał zakupu materiału i może go w stanie nienaruszonym i nie niosącym cech użytkowania odesłać w terminie do 14 dni od daty zakupu. W tym celu należy się skontaktować pod numerem telefonu 788966360 i uzgodnić chęć odstąpienia.

2.Prawo do odstąpienia nie przysługuje klientowi, gdy towarem zakupionym był link do nagrań audiowizualnych lub dźwiękowych i w sytuacji, gdy link działa prawidłowo nie ma możliwości zwrócenia linku. Link zakupiony i przesłany jest linkiem wykorzystanym.

3.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Gabinet Psychoterapii wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Gabinet Psychoterapii utraci prawo odstąpienia od umowy.

ZAKUP DOSTĘPU DO NAGRAŃ:

1.Strona internetowa www.twojaterapia.pl ma w ofercie zakup dostępu do nagrań sesji medytacji, sesji relaksacyjnych oraz innych specjalistycznych metod relaksu.

2.Kupując dostęp do poszczególnych sesji, uzyskujesz prawo do nieograniczonego korzystania z nagrania w formie linku lub płyty DVD.

Polityka prywatności Gabinet Psychoterapii Beata Kosior

Jeśli jesteś na tej stronie, to znaczy, że zależy Ci na swojej prywatności. Nam też na niej zależy, dlatego przedstawiamy Ci poniżej politykę prywatności, z której dowiesz się, jakie dane zbieramy, jak je przechowujemy i do czego wykorzystujemy. W razie pytań i wątpliwości, możesz do mnie napisać na adres e-mailowy: gabinet@twojaterapia.pl

Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych powierzanych na stronie i w związku z prowadzeniem psychoterapii jest BEATA KOSIOR reprezentująca firmę BEATA KOSIOR z siedzibą w Warszawie ul. Grupy AK Krybar 7/29

2. Przetwarzanie danych dotyczy serwisu www.twojaterapia.pl działalności związanej z zakupem książek oraz linków do nagrań audiowizualnych i dźwiękowych, prowadzeniem naboru na zajęcia warsztatowe pracy z ciałem odbywające się w salach wynajmowanych oraz działalności warsztatowej wyjazdowej.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w zakresie usług, które potrzebne są do prowadzenia strony internetowej, księgowości, warsztatów oraz mailingu. Dane udostępniane są tylko w celach koniecznych, aby korzystać z wyżej wymienionych usług, nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

4. Polityka prywatności została wprowadzona w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Cały dokument w języku polskim można pobrać, klikając tutaj.

Uprawnienia i bezpieczeństwo

1. W momencie, w którym powierzasz nam dane, przysługują Ci uprawnienia:

do wglądu, jakie Twoje dane przetwarzamy,

do korekty danych,

do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

do całkowitego usunięcia danych (poza fakturami, które musimy przechowywać).

2. Dbamy o bezpieczeństwo danych, które nam powierzasz. Administrujemy serwisem www.twojaterapia.pl z prywatnego komputera, do którego mamy dostęp tylko my. Komputer zabezpieczony jest hasłem. Drugi komputer na stałe umieszczony jest w moim miejscu zamieszkania w gabinecie, gdzie prowadzę sesje online. Aby zalogować się na serwisie jako administrator serwisu, należy wpisać hasło. Dokumenty księgowe oraz umowy przechowujemy w miejscu zamieszkania sejfie w Józefowie ul. Graniczna 27, nie mają do nich dostępu osoby trzecie.

3. Jako administratorka informuję, że stosuję ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, a przede wszystkim zabezpieczam dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione.

Cel przetwarzania danych

1.Przekazujesz dane administratorowi dobrowolnie podczas zapisywania się na warsztaty i wyjazdy, dokonując zakupów.

2.Dane przekazywane podczas zakupu dostępu do sesji medytacji lub relaksacji, zapisu na warsztaty i wyjazdy potrzebne nam są do identyfikacji uczestników danych zajęć i do realizacji transakcji zakupu, przesłania linku do wybranych i opłaconych zajęć. Dzięki tym danym mogę zrealizować zamówione usługi, skontaktować się w wypadku zaistniałych trudności i ustalić z klientem rozwiązania.

Logi

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze firmy smarthost.pl

2. Logi nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osoby, mają wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość znana jest wyłącznie administratorowi oraz osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Powierzone dane mogą być przetwarzane przez podmioty, które są podwykonawcami administratora. Dane powierzane są tylko w zakresie potrzebnym do pomocy w świadczeniu usług. Tym podmiotom powierzam dane:

Kancelaria Doradcy Podatkowego Urszula Kępińska “Interlex” Biuro Rachunkowe, ul. Derkaczy 34A, 04-973 Warszawa

Postanowienia ogólne

1. Jako administrator dbam o Twoją prywatność i dochowuję wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne.

2. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: gabinet@twojaterapia.pl