Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GABINET PSYCHOTERAPII BEATA KOSIOR

Ten dokument zawiera zasady przetwarzania twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Beata Kosior prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Warszawie ul. Grupy AK Krybar 7/29 dane są przechowywane w gabinecie psychoterapii ul. Bystrzycka 50
Dane kontaktowe admistratora Telefonicznie: 788966360

Mailowo: gabinet@twojaterapia.pl

Pisemnie, przesyłając korespondencje na adres:

Beata Kosior Warszawa, ul. Grupy AK Krybar 7/29

Kategoria danych osobowych – imię i nazwisko, data urodzenia

– dane adersowe ( miejsce zamieszkania)

– numer telefonu i adres mailowy

 

Kategoria danych oraz przechowywanie Dane pacjentów gabinetu psychoterapii :

– Papierowe druki kart z imieniem i nazwiskiem, adresem, datą urodzenia oraz numerem telefonu i maila

– Zaświadczenia wydawane na życzenie zapisane jako kopia elektroniczna na nośniku elektronicznym PENDRIV

– Wszystkie te dokumenty są przechowywane w zamkniętej szafce do której dostęp ma jedynie Beata Kosior

 

Cele przetwarzania  danych Pana/Pani dane są przetwarzane w celu wykonywania usługi psychoterapeutycznej, wystawiania zaświadczeń dla pacjenta ( na jego prośbę), kontaktowania się z pacjentem w sprawie terapii,przesyłania materiałów do pracy terapeutycznej i terminów wizyt oraz w sytuacjach kryzysowych, gdy pacjent będzie oczekiwał tego kontaktu jako wsparcia ( na jego prośbę i za jego inicjatywą). Notatki z sesji będą sporządzane anonimowo i opatrzone jedynie imieniem i literą nazwiska.
Udostępnianie danych i profilowanie Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane i nie używam ich do profilowania.

 

Powierzanie danych Danych osobowych nikomu nie powierzam

 

Przysługujące prawa Ma Pani/Pan prawo do:

– Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, poprawiania i uzupełniania. Jako że są to dane medyczne to będą one archiwizowane przez okres 20 lat

– Ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.