TO JEST JEDYNE
DROGOCENNE ŻYCIE JAKIE MASZ!

To się dzieje naprawdę, to nie jest próba generalna, ale czas jaki masz do wykorzystania! Co chcesz z nim zrobić ? Czy żyjesz w pełni, czy się uśmiechasz, masz dobre relacje z dobrymi ludźmi, wykorzystujesz okazje, doceniasz piękno?

AKTUALNOŚCI

"Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem."

Frank Outlaw